Politica de confidentialitate

I. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Conform prevederilor legale din Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată cu Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice SC GLOBAL E BUSINESS SOLUTION GROUP SRL, prin reprezentant legal și împuternicit GOZMAN FLORIAN-LEONARD are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopuri specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este pentru reclamă , maketing și publicitate, statistică și servicii de comunicații electronice.

Sunteți/nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare la reclamă, marketing și publicitate. Refuzul dumneavoastră determină neacceptarea condițiilor de înregistrare și colectare a datelor cu caracter personal. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor destinatari: partenerii contractuali ai subscrisei.

Doriți să primiți informații despre produsele, serviciile, evenimentele oferite de SC GLOBAL E BUSINESS SOLUTION GROUP SRL, sau de partenerii contractuali ai subscrisei?

Conform Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și drepul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la sediul societății SC GLOBAL E BUSINESS SOLUTION GROUP SRL sau prin email la adresa leonard@gebs.ro . De asemenea vă este recunoscut și dreptul de a vă adresa justiției.

Dacă unele dintre datele dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.

II. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

1.1. SC GLOBAL E BUSINESS SOLUTIONS GROUP SRL (denumită în continuare GEBS) va folosi datele personale ale dumneavoastră numai în scopul declarat al acestui site. Informațiile din formularul de comandă vor fi folosite pentru a vă trimite confirmarea comenzilor, eventualele promoții, buletinele informative periodice etc.

1.2. GEBS se obligă să nu facă publice sau să nu vândă bazele de date conținând informații referitoare la datele dumneavoastră personale. Datele personale pot fi transmise autorităților în drept sa verifice tranzacțiile comerciale, numai la solicitarea justificată a acestora.

1.3. GEBS garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Aceste informații vor putea fi folosite de către GEBS pentru a trimite utilizatorului confirmarea comenzilor, diverse oferte speciale, promoții, etc. numai cu acordul prealabil al clientului.

1.4. Furnizarea datelor personale către GEBS nu implică obligativitate din partea utilizatorilor iar aceștia pot refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și pot solicita în mod gratuit ștergerea acestora din baza de date.

1.5. Dacă aveți sub 18 ani, puteți utiliza ZONIZ numai cu implicarea unui părinte sau a unui tutore. Nu colectăm cu bună știință informații personale de la minori sub vârsta de 18 ani fără consimțământul părintelui sau tutorelui copilului.

Confidențialitatea privind datele minorilor este importantă pentru GEBS. Această politică de confidențialitate descrie modul în care gestionăm informațiile personale pe care le colectăm de la minori.

Ce informații personale colectează GEBS de la minori?

Informațiile personale ale copilului ar putea include, de exemplu, numele, prenumele, data nașterii, locația, anumite activități și informații despre dispozitiv și anumite alte tipuri de informații.

Alegeți dacă ne dați permisiunea de a colecta informațiile copilului de la copilul dvs. Nu colectăm, nu utilizăm sau nu dezvăluim informațiile personale ale copilului fără această permisiune.

Punem la dispoziție controale pentru a putea fi implicat în utilizarea de către copil a serviciilor GEBS. Pentru a afla mai multe despre revocarea permisiunii pentru un copil sau despre modul de revizuire sau ștergere a informațiilor personale ale copilului, contactați-ne la adresa leonard@gebs.ro.

Daca utilizatorii prezentului site au vârsta sub 18 ani, sunt rugaţi să citească termenii şi politicile site-ului împreună cu părinţii sau reprezentanţii legali, după caz. Dacă, pentru anumite operațiuni utilizatorii sunt rugaţi să furnizeze date personale şi date de contact, părinţii sau reprezentanţii legali, după caz, vor fi cei care vor furniza aceste date şi astfel vor avea permanent control asupra mesajelor primite şi vor supraveghea modalitatea de folosire a contului respectiv de către copil.

Dispoziţii speciale pentru părinţi şi reprezentanţii legali:

  • Folosiţi Internetul împreună cu copiii dvs şi învăţaţi-i să identifice şi să distingă mesajele care aduc atingere demnităţii şi integrităţii morale.
  • Este de ajutor să stabiliţi cu copilul dvs. nişte reguli de bază referitoare la furnizarea datelor personale pe Internet.
  • Este recomandat să creaţi o adresă de email pentru dvs şi copii, la care să aibă acces întreaga familie, pe care aceştia să o folosească dacă doresc să ofere informaţii personale online.
  • Orice cumpărături online pe Internet sau prin telefon trebuie făcute sau aprobate de un adult.
  • Legea vă acordă dreptul de a retrage datele furnizate şi/sau de a le modifica, astfel încât ori de câte ori consideraţi necesar acest lucru, vă rugăm să ne adresaţi o cerere la adresa de contact de pe site.
  • Datele şi informaţiile furnizate de către utilizatorii site-ului nostru nu vor fi folosite decât în scopul declarat pe site. Datele nu vor fi folosite de către terţi pentru mesaje publicitare. GEBS va administra aceste date numai pentru a informa utilizatorii cu privire la produsele şi serviciile sale precum şi ale partenerilor săi, în conformitate cu prevederile Legii 677/2001 pentru protecţia datelor persoanelor şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice.