Villkor för användning

uk flag romanian flag swedish flag

Vad är Zoniz

ZONIZ är en mobilapplikation (nedan kallad "applikation") som tillhör Global e Business Solution Group (GEBS). ZONIZ är en mobilapplikation baserad på närhet som hjälper dig att upptäcka innehåll runt omkring dig. Dessa användarvillkor (nedan kallade "villkor") reglerar din tillgång till och användning av mobilapplikationen Zoniz. Vänligen läs villkoren som följer noggrant och fullständigt. Dessa villkor tillämpas varje gång du använder ZONIZ-applikationen. När du får tillgång till, använder eller registrerar dig för att dra nytta av ZONIZ-applikationens tjänster (nedan kallade "tjänster") accepterar du och samtycker till att följa villkoren.

Registrering av ett användarkonto för applikationen

2.1 Registrering med hjälp av e-postadress:

För att kunna använda tjänsterna fullt ut ska du skapa ett användarkonto genom att fylla i det elektroniska registreringsformuläret, som finns tillgängligt genom att klicka på applikationens "Registrera"-knapp ("användarkonto"). Du måste fylla i alla fält som är markerade som obligatoriska, som du också kan redigera senare. Om du vägrar att lämna de obligatoriska uppgifter som krävs under registreringsprocessen har ZONIZ rätt att vägra din registrering.

När du skapar ett användarkonto ombeds du att kryssa i fältet "Jag godkänner användarvillkoren och sekretesspolicyn". Genom att kryssa i detta fält och klicka på knappen "Registrera" i formuläret godkänner du uttryckligen och frivilligt bestämmelserna i användarvillkoren och integritetspolicyn och förklarar att du har läst dessa användarvillkor och att du förbinder dig att följa dem. ZONIZ kan på sina servrar spara information som är nödvändig för att identifiera den registrerade användaren och återge användarens samtycke till användarvillkoren, i händelse av att rättsliga tvister uppstår.

När den framtida registrerade användaren fyller i fälten i registreringsformuläret för användarkontot är han eller hon skyldig att ange sina fullständiga och sanna identifieringsuppgifter samt all annan information som krävs. Den registrerade användaren garanterar att de uppgifter som lämnas vid registreringen av användarkontot är sanna, fullständiga och exakta. Den registrerade användaren är ansvarig för att upprätthålla riktigheten och lämna in eventuella ändringar i uppgifterna om användarkontot. I fall där falska uppgifter registreras med ett användarkonto har ZONIZ rätt att omedelbart och utan föregående meddelande avsluta eller avbryta tillhandahållandet av tjänsterna och användarkontot.

Efter att ha skapat ett användarkonto kommer den registrerade användaren att få ett bekräftelsemail som också ska innehålla en aktiveringslänk för den skapade användaren samt en länk till texten i dessa användarvillkor och sekretesspolicy.

2.2 Registrering via Facebook:

Förutom möjligheten att skapa ett användarkonto med hjälp av e-postadressen kan besökaren också registrera sig via Facebook Connect med hjälp av sitt Facebook-konto. Vid skapandet av ett användarkonto via Facebook Connect kommer alla eller en del av de uppgifter som är nödvändiga för registreringen att skickas direkt och automatiskt från den framtida registrerade användarens Facebook-konto och tas emot av ZONIZ.

Genom att ansöka om registrering i applikationen via Facebook Connect ger den framtida registrerade användaren sitt uttryckliga samtycke till att de begärda uppgifterna i deras Facebook-konto får tillgång till och överförs av Facebook (Facebook Inc., Facebook Ireland Limited, samt av varje annan person som deltar i de tjänster som tillhandahålls av webbplatsen facebook.com och som behandlar användarens uppgifter) till ZONIZ.

Genom att registrera dig med Facebook Connect för att kunna använda applikationerna godkänner du ZONIZ:s användarvillkor. Den registrerade användarens användning av denna tjänst sker för dennes räkning i enlighet med de tillämpliga användarvillkoren och sekretesspolicyn och behandlingen av personuppgifter i tjänsten. Användningen av tjänsten Facebook Connect regleras inte av och omfattas av dessa villkor.

2.3 Utforskning av applikationens innehåll är också möjligt för oregistrerade användare.

Kommunikationsmetoder

Som en del av tjänsterna kan du få push-notiser. Du kan avregistrera dig från att ta emot dessa genom att gå in i applikationens inställningsmeny. Som en del av användningen av tjänsterna kan du också få e-postmeddelanden och andra typer av meddelanden som skickas till dig i eller utanför applikationen, av ZONIZ (GEBS) eller av GEBS Partners. Du kan avregistrera dig från oönskade kommersiella meddelanden genom att följa instruktionerna i varje meddelande. ZONIZ kan använda denna information för att kontakta dig eller för att informera dig om ändringar av tjänsterna.

Kampanjer

Genom att använda ZONIZ-applikationen kan du få följande kampanjtyper: info, rabattbiljett, skraplott, tävling, omröstning, skattjakt.

GEBS samarbetar med företag som skapar och överför kampanjer i ZONIZ. Genom att använda tjänsterna ger du ditt samtycke till att ta emot kampanjer från ZONIZ-partner. GEBS tar inte ansvar för GEBS-partnernas kampanjer via Zoniz-applikationen. GEBS garanterar inte att informationen i kampanjerna är fullständig. Bilder som visas i kampanjerna skapar inga avtalsförpliktelser. Vi ansvarar inte för eventuella text- eller prisfel. Bud och rabatter på produkter som läggs ut på denna plattform gäller inom lagergränsen. GEBS förbehåller sig rätten att dra tillbaka och göra ändringar i applikationens kampanjer baserat på förändringar i produkter och tjänster som marknadsförs genom kampanjerna. GEBS tar inget ansvar för sanningshalten i den information som tillhandahålls av GEBS medarbetare i applikationen. GEBS ansvarar inte för någon form av skada som har uppstått till följd av någon form av funktionsstörningar i plattformen.

För att kunna delta i vissa kampanjer och/eller för att kunna hämta ut de priser du vunnit kan ZONIZ partners/samarbetspartners kräva att du godkänner deras användarvillkor. Du kan välja att delta i dessa kampanjer om du godkänner deras villkor.

4.1 Kampanjer för minderåriga

Barn under 13 år får inte använda Zoniz. Om du är bosatt inom EES får du endast använda Zoniz om du är över den ålder då du kan ge ditt samtycke till databehandling enligt lagstiftningen i ditt land eller om verifierbart föräldramedgivande för din användning av Zoniz har lämnats till oss. Om du är förälder och får reda på att ditt barn använder Zoniz och du inte vill att de ska göra det, vänligen kontakta oss kontakta oss.

4.2 Hur tas kampanjerna emot av dig

För att kunna ta emot ZONIZ-kampanjer måste du ha installerat applikationen på din mobiltelefon, ha Bluetooth- och internetanslutning aktiverad och befinna dig i ett kampanjområde. Du kan se alla platser(områden) där ZONIZ-kampanjer skickas in på kartan för applikationen, genom att välja menyn Min profil -> Kartor.

4.3 Kategorier

I menyn Kategorier kan du välja de kategorier som du är intresserad av. Du kommer endast att få kampanjer från de kategorier du har valt.

Beställningar

5.1 Placering av beställningen

De erbjudanden som är tillgängliga för beställning tillhandahålls och förvaltas av restaurangen. Tidsramarna för beställningar och hämtning fastställs också av restaurangen. Endast registrerade användare kan använda beställningsfunktionen.

5.2 Bordsbeställning

För att skapa en bordsbeställning går du in på Restaurangens meny, lägger till de varor och den mängd du vill ha, skannar QR-koden som finns vid ditt bord för att välja det i appen och gör sedan beställningen. Du kan när som helst lägga till fler artiklar till din beställning och när du är redo att avsluta din beställning klickar du på knappen Checkout.

5.3 Beställningar för hämtning och leverans

Om du har valt takeaway-alternativet för din beställning måste du hämta den i restaurangen vid den tidpunkt du har valt.

Restaurangen är helt ansvarig för att förbereda och hantera beställningen till kunden inom den angivna tidsramen eller leverera den.

Restaurangen kan begära identitetshandlingar om beställningen innehåller alkoholhaltiga drycker eller andra produkter med åldersgräns. Om du inte kan legitimera dig eller om du inte har den erforderliga åldern kan restaurangen vägra att godkänna beställningen, vilket i så fall kan medföra kostnader för annullering i händelse av förlust för restaurangen.

5.4 Avbokningsregler

När beställningen väl är gjord kan den inte avbrytas via programmet. Du kan ringa restaurangen på det angivna numret och det är upp till dem om de går med på att annullera din beställning.

Restaurangen kommer att kunna avböja eller annullera en beställning om det saknas ingredienser eller om det är större kraftansträngningar.

5.5 Betalningsvillkor

Beställningar kan betalas på plats eller online direkt från appen via Paylike, betalningsförmedlare, efter att beställningen har gjorts. Restaurangen är helt ansvarig för betalningsprocessen.

5.6 Återbetalningspolicy

Full återbetalning är endast möjlig om Restaurangen är ansvarig för annulleringen av beställningen. Återbetalningen kommer att skickas till samma konto som betalningen gjordes från. Beroende på vilken betalningsmetod kunden valt kan återbetalningen ta högst 10 arbetsdagar.

5.7 Reklamationer

Eventuella klagomål avseende erbjudanden, beställning, hämtning eller leverans ska skickas till restaurangen. Restaurangen har det fulla ansvaret för Erbjudandet och utförandet av Beställningen.

Bokningar

Användare kan göra reservationer till Restauranger via appen. Varje bokning som görs av användaren måste bekräftas av restaurangen. Reservationen anses bekräftad när restaurangen meddelar bekräftelsen till användaren genom: meddelande i applikationen, telefon, sms eller e-post.

Restaurangen kan vägra att godkänna en bokning i följande situationer: den maximala beläggningen av lokalen har uppnåtts, restaurangen anordnar ett privat evenemang, restaurangen är stängd och/eller andra fall. I dessa fall kommer användaren att underrättas om att bokningen inte har godkänts och om möjligt kommer restaurangen att föreslå ett alternativ.

Användaren är ansvarig för att hedra de bokningar som gjorts via appen och som bekräftats av restaurangen, och om de inte kan hedra dem är det användarens ansvar att meddela restaurangen så snart som möjligt.

Om användaren inte respekterar och/eller avbokar bokningarna i tid förbehåller sig Zoniz rätten att upphäva eller avbryta användarens rätt att använda denna funktion.

Strykning av kontot

Varje registrerad användare har rätt att radera sitt konto. Det är möjligt att radera användarkontot från applikationen genom att skicka ett e-postmeddelande med begäran till support@zoniz.com. Varje radering av ett användarkonto påverkar inte en registrerad användares skyldigheter gentemot ZONIZ, ZONIZ:s partner eller tredje part enligt eller till följd av användarvillkoren (inklusive men inte begränsat till äganderätt, ersättning och ansvarsbegränsning), vilka är avsedda att överleva en sådan radering.

ZONIZ kan radera ett användarkonto eller stänga av tillgången till tjänsterna eller applikationen i händelse av att en registrerad användare bryter mot användarvillkoren eller för annat otillbörligt beteende, efter ZONIZ:s eget gottfinnande och utan föregående meddelande.

Immateriella rättigheter

De immateriella rättigheterna till ZONIZ-applikationen ägs helt och hållet av GEBS. Zoniz-applikationen är skyddad av immateriella, industriella och andra tillämpliga lagar. Ingenting i dessa användarvillkor ger dig rätt att använda ZONIZ:s namn eller något av ZONIZ:s varumärken, logotyper, domännamn, andra utmärkande varumärkesfunktioner eller annat upphovsrättsskyddat material som skyddas av ZONIZ:s och dess partners upphovsrätt. All återkoppling, alla kommentarer eller förslag som du kan lämna angående ZONIZ eller tjänsterna är helt frivilliga och ZONIZ kommer att vara fri att använda sådan återkoppling, sådana kommentarer eller förslag som den finner lämpligt och utan någon skyldighet gentemot dig. Du får inte kopiera, reproducera, återpublicera, ladda ner, lägga upp, sända, överföra, göra tillgängligt för allmänheten eller på annat sätt använda något innehåll i vår applikation, inklusive text, webbplatsdesign, grafik, gränssnitt och bilder, på något sätt, utom för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.

Kampanjer kan innehålla länkar till webbplatser eller resurser från tredje part. Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du samtycker till att vi inte är ansvariga eller ansvariga för: a) tillgängligheten eller noggrannheten hos sådana webbplatser eller resurser eller b) innehållet, produkterna eller tjänsterna på eller tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Länkar till sådana webbplatser eller resurser innebär inte att ZONIZ godkänner sådana webbplatser eller resurser eller det innehåll, de produkter eller tjänster som finns tillgängliga från sådana webbplatser eller resurser. Du bekräftar att du är ensam ansvarig för och tar på dig alla risker som följer av din användning av sådana webbplatser eller resurser.

Villkor om konfidentialitet

Genom ditt avtal om att få tillgång till och använda ZONIZ-applikationen kan dina personuppgifter och all annan information som du tillhandahåller registreras, behandlas och användas av Global e Business Solution Group (GEBS). Se ZONIZ sekretesspolicy, för mer information om hur vi behandlar den insamlade informationen. Om du inte godkänner användarvillkoren och integritetspolicyn ska du inte använda ZONIZ-applikationen.

Ändring av detta avtal

Det ligger i ditt intresse att regelbundet kontrollera den här sidan och informera dig om eventuella ändringar, eftersom de är bindande för dig. Du bekräftar och samtycker till att användningen av våra tjänster innebär att du godkänner alla bestämmelser i de användarvillkor som kan vara tillämpliga vid den tidpunkt då du använder ZONIZ.

Om du inte godkänner något av dessa villkor ber du att få ditt användarkonto raderat och sluta använda våra tjänster och/eller ZONIZ Partners. Du kan hitta villkoren här i avsnittet Hjälp i ZONIZ-applikationen.

Andra

Om någon bestämmelse i dessa Användarvillkor ska anses vara ogiltig, olaglig eller ogenomförbar ska detta inte innebära att alla bestämmelser eller andra delar av dem är ogiltiga. Den ogiltiga bestämmelsen ska ersättas av tvingande rättsliga normer eller av etablerad praxis eller sedvänja, och resten av bestämmelserna ska fortsätta att vara fullt giltiga och ha full effekt.

Dessa användningsvillkor, tillsammans med sekretesspolicyn, innehåller hela avtalet mellan parterna i fråga om dess innehåll och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser och överenskommelser mellan parterna i fråga om detta innehåll. Dessa användningsvillkor regleras av rumänsk lag. De domstolar som har behörighet att avgöra alla anspråk som uppstår till följd av eller i samband med användning av Zoniz-tjänsterna är domstolarna i Cluj County, Rumänien.

Parter

ZONIZ är en plattform som tillhör Global e Business Solution Group (GEBS) med säte i Cluj-Napoca, Mircea Eliade street, Cluj, Rumänien, registreringskod RO13921872, registrerad i handelsregistret under nr. J12/783/2001, med telefon nr. +40364401033 och e-postadress contact@zoniz.com.

Dessa villkor utgör ett juridiskt avtal mellan dig som användare och Global e Business Solution Group (GEBS) - ägaren av Zoniz-applikationen - och GEBS partner.

GEBS förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta tjänsterna eller ändra villkoren. Ändringar av villkoren kommer att göras i ZONIZ-applikationen, avsnittet Hjälp -> Villkor. Om du inte accepterar och inte samtycker till att vara bunden av villkoren ska du sluta använda tjänsterna. Om du har några frågor om villkoren kan du kontakta oss på support@zoniz.com.